More in this category: « Nosaltres Contactar »

Com escriure treballs

MANUAL D'ESTIL    

 

 

Exemples:

 

TREBALL PARCIAL

 

Treball teòric

Rocasalva, A. i Roman, M. (2014). Els reptes del federalisme plurinacional: El cas de Bòsnia-Herzegovina. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Treball de recerca

Recerca quantitativa:
Gonzalez, F. (2014). Els efectes de la crisi en la satisfacció democràtica a Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 

Recerca qualitativa:
Guillén, A., Massó, H. i Tintó, A. (2015). Sabadell i la Zona Hermètica. Anàlisi de la Modificació del Pla Especial 63. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Treball aplicat

Aguilera, J. i Planella, E. (2015). Presentació de la candidatura municipal Gent de Balsareny. Estudi sobre la candidatura per als comicis electorals de maig de 2015. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

Treball teòric

Garcia, X. (2014). Fusió de la teoria del decreixement i la de bens comuns. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Treball de recerca

Recerca qualitativa
Fernàndez, A. (2015). Quin efecte té el decret d'autonomia de centre sobre les desigualtats socials? Un estudi de casos. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 

Treball aplicat

Tintó, A. (2015). Catalunya als ulls d'ElbridgeGerry. És possible un Parlament de Catalunya bipartidista? Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

 

Treball de recerca

Recerca quantitativa
Berg, S. (2015). EconomicVoting in EuropeanParliamentElections: Comparison of 2009 and 2014. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

Breitenstein, S. (2014). The effect of public sector wages on corruption: evidencefrom a within country analysis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Recerca qualitativa
Masip, N. (2015). La integració de la direcció per objectius en la gestió de recursos humans. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Disseny de recerca
Mulet, J. (2015). L’eSalut, un nou model assistencial? Disseny d'una investigació. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.


Treball aplicat
Sanz, G. (2015). El paper decisiu de l'IBI en l'estabilitat dels ingressos municipals en un context de crisi. El cas de Castelló d'Empúries. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.