El Grau en Ciència Política i Gestió Pública és un programa de quatre anys està adreçat a estudiants interessats en els assumptes públics i en el coneixement i anàlisi sistemàtica de la política i de l’administració pública. El Grau s’estructura en tres itineraris –anàlisi política, anàlisi i gestió de polítiques públiques i relacions internacionals- i ofereix una orientació científica i alhora professionalitzadora.

El Grau de Sociologia és un programa de 4 anys destinat a estudiants interessats en comprendre diversos fenòmens que susciten debats públics com la cultura, les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració, la política social, la religió o el treball. El Grau ofereix un àmplia formació en ciències socials i una preparació més específica sobre l'estructura social, la metodologia i les tècniques d'investigació i la teoria sociològica.

L’objectiu del Grau en Periodisme és formar professionals preparats per a l’anàlisi, la comunicació i l’organització de la informació en els seus diferents suports, formes i finalitats  i capacitar els alumnes per aplicar aquestes competències a mitjans, empreses i institucions.

El Grau de Ciències Ambientals té per objectiu formar professionals amb una visió global i multidisciplinària de la problemàtica ambiental. La titulació està enfocada a la comprensió dels aspectes científics, tècnics, socials, territorials, econòmics i jurídics de les qüestions ambientals. 

El Màster en Ciència Política de la UAB ofereix formació avançada en anàlisi política. El Màster proporciona formació teòrica i metodològica imprescindible per a aquells estudiants que desitgin iniciar-se en la investigació acadèmica amb l'objectiu d'accedir a estudis de doctorat, o bé de desenvolupar les seves habilitats com a analistes, consultors o assessors polítics.

El Màster Universitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF) ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública. El Màster proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. 

La UAB ofereix un entorn atractiu pels estudiants graduats que vulguin fer la seva tesi doctoral. L’objectiu del Programa de doctorat en Polítiques, política i Relacions Internacionals és preparar als estudiants de doctorat per a que puguin esdevenir recercadors professionals de nivell internacional. Els candidats que acabin amb èxit la seva formació I tesi hauran consolidat habilitats que entenem són transferibles i aplicables en llocs de treball de l’educació superior i en altres feines intensives en coneixement tant en el sector públic com en el privat. A més del coneixement expert I especialitzat en un camp específic, els estudiants de doctorat també assoleixen una valuosa experiència I competència en el disseny de projectes de recerca, en la resolució de problemes metodològics i en habilitats de comunicació I divulgació del coneixement.