La professora Ana Mar Fernández Pasarín ha obtingut una Cátedra Jean Monnet en Polítiques Europees

dins de la convocatòria Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities 2018 (call for Proposals EAC/A05/2017). Es tracta d’un dels 122 projectes, dels 905 admissibles, que han estat seleccionats per a ser finançats amb aquesta acció. L'objectiu del projecte és millorar la qualitat de les actuals activitats europees d'ensenyament i investigació a la Facultat, ampliar el pla d'estudis amb la millora de les assignatures ofertades, elevar el nivell de recerca i garantir la transferència de coneixements.

Aquest reconeixement implica que diverses assignatures de temàtica europea impartides per l'Àrea de Ciència Política tant a nivell de grau com de postgrau (entre elles Polítiques comunitàries, Institucions i política de la UE, o mòduls del Màster in Political Science / Màster en integració europea) reben el suport d’aquesta Càtedra, que potencia la seva renovació curricular a través d’una plataforma virtual, entre d’altres iniciatives.

More information