Publicación

Publicació de les investigadores de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials Lucía Medina, María de la Fuente i Maria Blanco, “Tendències de millora i resistències al canvi en la desigualtat entre dones i homes joves” a Serracant, P. (Coord.). 2018. Enquesta a la joventut de Catalunya 2017.

Publicació disponible