Recerca

Els professors i investigadors de la Unitat de CPA desenvolupen la seva activitat investigadora al voltant de quatre grans àrees temàtiques :

 

  1. Democràcia , eleccions i ciutadania
  2. Governança de la UE 
  3. Els partits polítics i les elits polítiques
  4. L'anàlisi de les polítiques públiques , la gestió pública i l'avaluació de programes 

 

 

Aquest grup de recerca ha existit a la UAB des del començament dels estudis en Ciències Polítiques i ara és un centre d'activitat per als investigadors d'altres universitats espanyoles. Els temes d'investigació són variats i abasten els partits polítics a Espanya i Catalunya, les elits polítiques en el sistema polític espanyol, els rols polítics de les associacions empresarials i les posicions dels partits polítics d'extrema dreta radical.

Els investigadors que treballen en aquesta àrea temàtica fan una anàlisi empírica de la voluntat política dels ciutadans en les democràcies contemporànies. Alguns dels últims temes d'investigació són: els mitjans digitals i la participació política, les protestes polítiques i els moviments socials, el context institucional i la participació política, les actituds polítiques dels emigrants, l'estabilitat i el canvi en les actituds polítiques.

El grup de recerca sobre la governança de la Unió Europea treballa en temes relacionats amb les institucions, els processos i les polítiques de la UE. Aquest grup es va beneficiar de la seva doble pertinença al departament i a l’Institut Universitari d'Estudis Europeus, que va ser el centre d'investigació de la UE a la UAB fins al 2012. La seva recerca es focalitza en la política i les polítiques de la UE, en particular a l' europeïtzació i a polítiques específiques de la UE com les relacionades amb el medi ambient o l'energia.

Els investigadors d’aquest grup de recerca treballen en sèrie de temes relacionats amb polítiques públiques específiques (política social, aigua , salut, ... ) i també sobre temes de governabilitat, gestió pública, participació ciutadana i govern territorial i local. La majoria dels investigadors són també membres de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, que inclou investigadors d'altres disciplines i Departaments.