Democràcia, eleccions i ciutadania

Dijous, 06 Març 2014 15:41
Published in Recerca

Els investigadors que treballen en aquesta àrea temàtica fan una anàlisi empírica de la voluntat política dels ciutadans en les democràcies contemporànies. Alguns dels últims temes d'investigació són: els mitjans digitals i la participació política, les protestes polítiques i els moviments socials, el context institucional i la participació política, les actituds polítiques dels emigrants, l'estabilitat i el canvi en les actituds polítiques.

 

Diversos investigadors d'aquest grup són membres d'un Grup de Recerca reconegut pel Govern català ( SGR - AGAUR , 2009-2013).

 

 

Projectes de recerca actius a Gener 2014

 

Viure en temps difícils: com afronten els ciutadans europeus les crisis econòmiques i les seves conseqüències socials i polítiques
Aquest projecte té com a objectiu proporcionar els coneixements basats en l'evidència sobre la capacitat de recuperació dels ciutadans en temps de crisi econòmica que permetin respostes polítiques més efectives a les conseqüències negatives d'aquest tipus de crisi. Per a obtenir més informació, contacteu la Dra. Eva Anduiza

 

Les actituds i els efectes potencials del descontentament polític - Govern i política contenciosa a Twitter
Aquest estudi té com a objectiu identificar en quina mesura i en quines condicions les interaccions, a Twitter, entre els ciutadans, les organitzacions socials, les elits polítiques i els nous mitjans de comunicació, tracten la política contenciosa i el paper que juguen aquestes interaccions en la configuració de les actituds públiques cap a la política de protesta. Per obtenir més informació, contacteu la Dra. Eva Anduiza

 

Estabilitat i canvi en les actituds polítiques
Aquest projecte (CSO2010 - 18534 ) analitza les actituds polítiques amb dades longitudinals i experimentals. Considera actituds com l'interès per la política, les preferències polítiques, les valoracions del govern i de l'oposició, la percepció de la situació econòmica i política, les actituds cap als immigrants, la tolerància a la corrupció, les identitats nacionals. Per obtenir més informació, contacteu la Dra. Eva Anduiza

 

Migracions, ciutadania externa i els partits polítics
Aquest projecte (del Ministeri de Ciència i Innovació 2011-2014 ) aborda una anàlisi comparativa de les polítiques de ciutadania externa a Espanya, França, Romania i Itàlia. L'èmfasi principal es posa en les polítiques que afavoreixen el dret de vot als emigrants en el seu país d’origen i en les estratègies i els discursos emprats pels principals partits polítics que fan campanya pel vot emigrant. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb la Dra. Ostergaard

Last modified on Divendres, 21 Març 2014 10:37