Un equip de recerca internacional coordinat pel professor de la nostra Unitat, Agustí Bosch, acaba de publicar l’article “The policy mood in Spain: the thermostat in a warm climate, 1978–2017” en la prestigiosa revista European Political Science Review.

L’article mostra l’evolució de les preferències polítiques a Espanya durant els darrers quaranta anys i revela que les preferències polítiques reaccionen a les polítiques vigents com si fossin un termòstat. Quan les polítiques es decanten cap a l’esquerra, les preferències dels ciutadans van esdevenint més de dretes fins que acaben provocant un tomb electoral. 

A diferència dels EUA, on els governs responen als canvis en les preferències polítiques dels ciutadans acomodant les seves polítiques, els successius governs espanyols han estat incapaços de fer aquesta acomodació i el canvi només ha estat possible a través del reemplaçament dels governants.

<< Article >>